OZ SEMENOLES - stroj na oštrenie sadeníc voskom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles