OZ SEMENOLES - Topoľ šľachtený na rok 2014

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles