Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a)