Celoplošná príprava pôdy na OZ Topoľčianky – LS Čifáre, LS Nitra a LS Sládkovičovo

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Topoľčianky