LESNÁ CESTA RUSKÁ PORUBA – RÁMOVÝ PRIEPUST, stavebné úpravy

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Vranov nad Topľou