Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica