Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov