Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

 

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

 

Informácia o otváraní ponúk – časť ponuky označenej ako „Kritériá“