Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Odvoz dreva na OZ Liptovský Hrádok za obdobie 01.07.2012 – 31.12.2013