Odvoz dreva na OZ Považská Bystrica na obdobie 1.7.2012 - 31.12.2013

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica