Oprava a obnova ostrekovacieho parkoviska

Oprava a obnova ostrekovacieho parkoviska - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Zverejnenie zápisnice z vyhodnotenia ponúk