Pestovateľská činnosť - celoplošná príprava pôdy na OZ Smolenice

Lesy SR, š.p., OZ Smolenice