Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog