Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň