Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.