Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.