Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhájska

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.