Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice.