Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice

Lesy SR, š.p., OZ Smolenice