Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla

Lesy SR, š.p., OZ Smolenice