Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance