Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance