Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance