Pestovateľská činnosť na OZ Žarnovica, LS Žiar

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica