Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín