Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín