Rekonštrukcia lesnej cesty Bystré - Štálovo

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Žarnovica