Sociálno-prevádzková budova Zvernica Karná

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance