Viazacie prostriedky vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo