Zrno ovsa siateho

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Revúca