Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance