LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na akciu LC Pachlovka

 

03.09.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na akciu LC Pachlovka v hodnote 1680 € bez DPH uchádzačovi Milan Hlinka, Selčianska cesta 50, 976 11 Selce