LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy strediska Lesníckeho skanzenu

 

4.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vyhotovenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy strediska Lesníckeho skanzenu v hodnote 1160 € bez DPH uchádzačovi Ing. Peter Halás, Chalupkova 644/37, 976 81 Podbrezová