LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na prestavbu a modernizáciu hygienického vybavenia rekreačnej chaty Tri Vody

 

4.9.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vyhotovenie projektovej dokumentácie na prestavbu a modernizáciu hygienického vybavenia rekreačnej chaty Tri vody v hodnote 1770 € bez DPH uchádzačovi Ing. arch. Roman Turčan, Komenského 15,97401 Banská Bystrica