LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Oprava vtokového objektu a údržba hrádze vodnej stavby Iľanovo