LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Odstránenie nedostatkov z elektro - revízií