LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „poskytnutie služieb strojnou technológiou gréder a vibračný valec pri oprave lesných ciest frézovaným asfaltom“

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „poskytnutie služieb strojnou technológiou gréder a vibračný valec pri oprave lesných ciest frézovaným asfaltom“

files/OZ/LiptHradok/vyzva-predlozenie-cp-greder-valec.doc