Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

Výzva na predloženie cenovej ponuky na náter dažďových zvodov AB.

Výzva na predkladanie ponuky " Náter odkvapových zvodov na AB."

Uvedenú zákazku realizuje firma Stanislav Krišák SKD, s.r.o. Malužiná 104