Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Brúsenie a náter schodišťa, podesty, zábradlia a obkladu

Brúsenie a náter schodišťa, podesty, zábradlia a obkladu

Výzva na predloženie cenovej ponuky