Oprava priepustu v lokalite Dolné Vexle na LS Michalová

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog