Oprava priepustu v lokalite Jarošova chata na LS Michalová

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog