Oprava výtlkov na úseku LC Malý Javorník - Svätý Jur

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Smolenice