Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice celoplošná príprava pôdy, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice