Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Bratislava, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

files/obchod/verejne-obstaravanie/02/bratislava-otvaranie-kriteria.pdffiles/obchod/verejne-obstaravanie/02/bratislava-oznamenie-otvarani-cast-kriteria.pdf