Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Majdán, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice