Predĺženie strechy - služobný byt Jánošovka

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog