Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Zemné práce pri oprave vodovodu