Výmena kotla ústredného kúrenia - Administratívna budova OZ Čierny Balog

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog