Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chaty Čierny Potok

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog