Náučný chodník - Dunajskými luhmi

 V poradí piaty lesnícky náučný chodník Lesov Slovenskej republiky, š.p., bol slávnostne otvorený dňa 12.októbra 2005 v Gabčíkove, v časti Ášáš. Náučný chodník Dunajskými luhmi je oproti ostatným špecifický tým, že je spojený s plavbou po ramenných sústavách Dunaja. Cieľom lesníkov z Odštepného závodu Palárikovo je oboznámiť širokú verejnosť s flórou a faunou v oblasti zaplavovanej Dunajom, prezentovať prácu lesníkov a ich spoluprácu s vodohospodármi a ochrancami prírody. Nepochybne atraktívnou témou pre verejnosť je aj vplyv vodného diela Gabčíkovo na les a lesné ekosystémy.
O existencii chodníka, ako aj o pláne plavby sa návštevník dozvie z informačnej tabule, ktorá sa nachádza na hrádzi VD Gabčíkovo. Odtiaľ vedie cca 1,5 km asfaltová cesta do prístaviska, kde sa samotný „chodník“ začína. Tu je k dispozícii 15 miestny čln, ktorým záujemcovia s lesníkom - odborným sprievodcom (príde na základe telefonickej objednávky) absolvujú cca 30 min plavbu, ktorá je spojená s vystúpením na ostrov. Počas nej sa návštevníci oboznámia s prostredím vnútrozemskej delty, ktorá sa na území Slovenska rozprestiera na ploche 6 800 hektárov. Zaujímavým exponátom náučného chodníka je pramica, ktorá v minulosti slúžila na dopravu dreva po vode. Tento spôsob dopravy dreva bol na Slovensku jedinečný.
Náučný chodník bol vybudovaný na území ramenných sústav Dunaja, medzi pôvodným, prírodou vytvoreným korytom rieky Dunaj a ochrannou protipovodňovou hrádzou, v objatí jedinečných dunajských lužných lesov. Z geologického hľadiska sa nachádza na území Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 125 m n. m. Jeho trasa je dlhá približne 1 300 metrov a má štyri stanovištia:

 

♣ Dunaj – veľtok Európy
♣ Hospodárenie v lužných lesoch
♣ Fauna lužných lesov
♣ Flora lužných lesovPríďte a sami uvidíte, čo sme pre vás pripravili. Radi vám porozprávame o tom, ako v lese hospodárime a vysvetlíme, o čo sa my, lesníci, usilujeme už mnoho generácii. A totiž, zachovať lesy potomstvu...
Odborného sprievodcu je možné na základe telefonickej objednávky zabezpečiť z Lesnej správy Gabčíkovo (tel. 0908/ 754 033). Náučný chodník je v zime uzatvorený. Hlavná sezóna trvá od 01.mája do 15.októbra v čase od 9,00 do 14,00 hod.

Pozrite si galériu obrázkov